පසන්ගේ අන්තර්ජාල කොට කථා; මිනිස්සු වෙනස් වෙන්නේ නැතිව පොලිස්සි වෙනස් වෙන්නේ නෑ.

නෙළුවට පොලීසිය ගහලා. අන්තර්ජාලය කැලඹුනා. ඇත්තටම නෙලුවට නෙලපු එක ගැන නෙලුවව නොදන්න උන්පවා කම්පාවුනා කියලා මර්තේරිස් ආතා ෆෙස්බුක් කොමෙන්ට් එකක් දාන ගමන් කිව්වා.  වැඩේ නැගලා යන කොට සත්හඩේ සුබාෂ් පළවෙනි වෙඩ්ල්ල තිබුබා සොරි මල්ල කියලා සටහනක් තියන ගමන්. ඊට පස්සේ පොලිස්සියෙන් ගුටිකාපු නෙලුවට අම්බානකට නෙළුවා කියලා මර්තේලිස් ආතා ආයේ මැසේජ් එකක් ඉන්බොක් කරලා තිබුණා. ඔය අස්සේ තමයි රත්නපුරේ  ශර්මන් නෙලුවට ඇටි හැලෙන්න නෙළලා තිබුණේ . අන්තිමට කියලා තිබුණා නෙලුවට රාජ්‍ය නොමග යැවීමේ කරැණු මත නඩු දාන්න ඕනේ කියලා.
ඔය අතරේ තමයි සත්හඩේ කැටපේ 2014 දාපු ස්ටේටස් එකක් හදිසියේ මතුවුනේ කියලා මර්තේරිස් ආතා ආයේ ඉන්බොක්ස් කරලා තිබුණා. මං එයාට අයේ ඉන්බොක්ස් කරලා කිව්වා ඔය ප්‍රශ්ණය දැන් අතහරින්න කියලා. ඒත් මර්තේරිස් අතහරින පාටක් නෑ. ආතා පොයින් එකට අයේ රිප්ලයි කරලා තිබුණා.
ගංජා නෙමෙයි මොන බඩිකඩිත්තුව අහුවුනත් අර පොලිස් කාරයෝ මිනිස්සුන්ට ගහන්නේ කොහොමද?  ඒක තමයි මූලධාර්මික ප්‍රශ්ණය. මර්තේරිස් ආතා එන්න එන්නම ඉන්ටර්ලෙක්චුවල් ඩිමොක්‍රසිවලට එනවා.  කුඩු අහුවුනාම රාජ්‍ය නායකයා ගිහින් බාදාගෙන නලවලා ආව රටක් මේක.   පොඩි කොල්ලෙක් ගංජා ටිකක්  ගහලා අහුවුනොත් දේශපාලඥයෝ ඉස්සරහ  නැට්ට පුකේ ගහන් ඉන්න පොලීස්කාරයෝ තමන්ලේ රස්නේ දාන්න  යනවා. පාතාලය කියලා කීදෙනක් ආයුධ පෙන්නන්න ගිමන් මලාද? ආතා දිගටම ඉන්බොක් කරනවා.
ඒ නිසා අපි අන්තර්ජාල සිවිල් චරිත විදිහට හරි පොලිසියට සාමාන්‍ය මින්ස්සුන්ට ගහන්න බෑ කියන මතය ෆන්ඩර්මෙන්ටල් සටන් පාඨයක් විදිහට ඉදිරියට ගෙන්න ඕනේ.  අවම බලය පාචිච්චි කරන්න වෙන්නේ අනෙක් පැත්තතෙන් ආයුධ රෙසිස්ටන් එනකොට හරි පැනලා යන්න හැදුවොත් හරි. එහෙම නැතිව ප්‍රශ්ණයක් ඇහුවා කියලා ගහන්න බෑ.
උසාවියට දාල ඒ අදාළ නීති කටයුතු වෙන්න ඕනේ.  මර්තේරිස් ආතා දිගටම ඉන්බොක්ස් කරගෙන යනවා.
මං බලං ඉදලා යැව්ව රිප්ලයි එකක්.  – හරි මට තේරැණා
ආතා ආයේ ලියන්න ගත්තා
අපි නිරායුධ සාමාන්‍ය මිනිස්සු. එහෙම මිනිස්සුන්ව අපි අදහස් වලින් සන්නද කරන්න ඕනේ.  ආණ්ඩු වෙනස් වුනා කියලා මිනිස්සුන්ලේ අදහස් වෙනස් වෙන්නේ නෑ. අදහස් හොද වෙන්නෙත් නෑ. මිනිස්සු වෙනස් වෙන්නේ නැතිව පොලිස්සි  වෙනස් කරන්න බෑ.
මං රිප්ලයි කරා
ඒක ඇත්ත මිනිස්සු වෙනස් වෙන්නේ නැතිව පොලිස්සි වෙනස් වෙන්නේ නෑ.
 ලිව්වේ පසන් ජයතිලක

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s