රවිගේ ලියමු ගැන පසන් ගේ අදහස

 

රවි කරැණානායක, ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍ය වරයාය. මුදල් අමාත්‍යවරයෙකු වීම බරපතල රාජකාරියකි. දේවා කාරීන් හා සහ රාජකාරියකි. මොකද එක බින්දුවක මිස් එකක් කෙල කෝට් ගණනකට කෙලවිය හැකි බැවිනි. ප්‍රශ්ණය වන්නේ රවීලා බින්දු හරහා කෙළවන්නේ රවීගේ කොම්පැනි වලට නොව හුලනුත් නැතිව රිම් එකෙන් යන අපි වගේ නිරායුධ පොදු ජනයාගේ ජීවිත වලටය.

බැදුම්කර බයිස්කෝපය හරහා මේ එළියට එන්නේ ඒවාගේ බින්දු වලින් රිම් එකෙන් යන අපිට කෙළිය හැටිය.

චාමර ගුරැගේ කියලා අපිට ඉන්න යාලුවෙක් දවසක් හරියටම ලංකාව නිර්වචනය කලා. මතක විදිහට කොහේ හරි නාට්‍ය පුහුණුවකට ගිය වෙලාවක ඔය කුණ්ඩසාලේ පැත්තේ. ඌ කිව්වා ලංකාව කියන්නේ කිසිම තියරියකට හරියට ගන්න බැරි රටක්. හැම විනාඩි 90 කට එක කාන්තාවක් දුෂණය වන ජීඑස්පී ගන්න විවාහ නීති රිවීව් කරන ඔලිම්පික් මෙඩල් දිනන. ක්‍රිඩකයන්ට වඩා නිළධාරීන් වැඩිවෙන් ක්‍රිඩා තරග වලට යන, ස්වාධීන කරන්න කියලා බලය අරගෙන ස්වාධීන කියන වචනය තමන්ගේ දේශපාලන මුලාශ්‍රව මකලා දාන නායකයෝ ඉන්න මෙන්න මේ වගේ අමුතු රටක්.

ඒවාගේ රටක තමයි ගෝඨාභයලා සල්ලි හෙව්වේ කොම්පැනි දාලා. කොම්පැනි දාලා කියන්නේ රත්නා ලංකා, ඇවන්ගාඩ් ඔවා ඔක්කොම නීතිය නවලා පොදු ජන බදු මුදල් හොරාකන්න පුලුවන් ටිකක් දියුණු ක්‍රම.

කොටින්ම අන්තිමට අපේ සල්ලි අපිටම ගහන තරමට ගෝඨාභය පොරක් වෙන්නේ ඔය මුල්‍යමය හයිය.

ඔය අස්සේ තමයි ඒකාධිපතියා ගෙරද යවන්නේ පාරවල්ගානනේ ඒකාබද්ධ කියලා ලක්ෂ වාරයක් මතුර මතුර ඉන්න. සිවිල්ස සමාජය අපි ඊට පස්සේ හිතුවේ මේ ක තමයි වෙලාව රාජපක්ෂලා විනාශ කරපු සමාජ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය නැවත සංස්ථාගත කරන්න.

නමුත් අපි හිතුව විදිහ වැරදියි.

ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ ගෝඨාභයගේ රත්නා ලංකා මාරැවෙලා ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ඇමති ෆොන්සේකගේ සහ එයාගේ බෑනට අයිති යුනයිටඩ් ගාර්ඩ් ගෝබල්ලට රාජ්‍ය ආයතන වල සිකුරිටි බිස්න්ස් මාරැවීමය.

කබ්රාල්ලා වෙනුවට අර්ජුන් ලා බයිස්කෝප් නැටීමය.

පහත රවිගේ ලිපිය ගැන කීම ට පසන් වන මට ඇත්තේ එපමණය.

024

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s